Beste ouders, beste YB'ers

 

Het blijft een oude kwaal, maar nu ook Jonas - onze kersverse dirigent - er mee te maken krijgt,
zijn we genoodzaakt een DUIDELIJK SIGNAAL te stellen:

TIJDENS DE REPETITIE DULDEN WE GEEN GSM-/SMARTPHONE-/... VERKEER MEER !!


We verwachten dat ALLE YB'ers bij AANVANG van de repetitie, de GSM op stand-by zetten tot het EINDE van de repetitie !

Om die beslissing kracht bij te zetten, werd daarom aan Jonas te toestemming gegeven vanuit Het Bestuur om de GSM (tijdelijk) in beslag te nemen, mocht aan deze oproep alsnog geen gehoor worden gegeven.

We rekenen écht op de fairplay van iedereen. En het zal ook voor iedereen een pak leuker musiceren zijn, als de groep niet te telkens wordt verstoord... 

We rekenen dus op IEDEREEN !


Myriam en Yves

namens het HODP-bestuur